Inför Tällbergdagarna 29 juni-3 juli

Tiden är Kort
Gustaf Delin
anförande i Mariakyrkan
2011-06-28

Här sitter vi i den fantastiska Mariakyrkan!

Vad skulle hända om vi fick för oss att göra det otänkbara, att börja plundra denna byggnad på tegelsten och annat material – för att bygga grillspisar hemma på tomten?

Utan tanke på att ersätta och reparera! Dessutom att misshandla hantverkarna som ilar till!

Som sagt, otänkbart! Men OM! helt säkert skulle vi hämtas av polis och anklagas för samhällsfarlig verksamhet!

Flytta perspektivet en bit!

Vi befinner oss i den ännu mera fantastiska Skapelsen, det livsuppehållande systemet. Där gör människorna i Industrikulturen sedan länge det otänkbara! Skapelsen plundras hänsynslöst på material och dess underbara system för ersättning och reparation skadas och förstörs tanklöst. Särskilt flitigt – och skadligt – har detta pågått de senaste 50 åren. I stegrad takt!

Här finns ingen polis – men väl naturlagar. Dem bryr vi oss dock inte särskilt mycket om. Vi är ju Skapelsens herrar – gunås! Ingen anklagar oss, Herrefolket, för Skapelsefarlig verksamhet!

Hur länge kan vi fortsätta så? Ingen vet med säkerhet – men skriften på väggen är tydlig! Jag finner inte anledning att trötta er med att upprepa det man läser och hör praktiskt taget dagligen. Ett är emellertid säkert: Världen håller på att bli MYCKET ANNORLUNDA! Naturresurserna sinar….. Ekosystemen överansträngs. Mångfalden utarmas. Våra nuvarande samhällens överlevnad står på spel!

Vi befinner oss nu i slutet av EN GYLLENE PARENTES och samhället tvingas att anpassa sig eller gå under.

Ni och jag och hela tillväxtsamhället måste STÄLLA OM! Och tiden vi har på oss att agera är kort!

 

Vad kan Omställning Sigtuna (eller Omställning Sverige) göra ?

Ett realistiskt svar –INTE SÄRSKILT MYCKET! Det är ju samhället som skall ställa om – vilket förutsätter att individer ställer om. OS kan hjälpa till att  hos individerna öka medvetandet om, och beredskapen inför det faktum att slutet på parentesen är inom synhåll och om vad detta möjligen kan betyda!

VAD BETYDER DET (tror i alla fall jag)?

Tre saker framförallt!

 • För det första, att vi måste upphöra att betrakta Skapelsen som ett objekt för ”industrimänniskans” gottfinnande och måttlösa exploatering! Det går inte längre bete sig som ett  Herrefolk – vi som utnyttjar och Skapelsen som utnyttjas! Vi – ni och jag – ingår i ett odelbart ”helt” där nyckelbudskapet heter Samverkan! Allt vad vi vill att Skapelsen skall göra mot oss det ska vi göra mot den. Skadar vi Skapelsen skadar vi oss själva.
 • För det andra, att vi måste bidra och reparera Skapelsen minst lika mycket som vi, i vårt oförstånd,  förbrukar och förstör av den. Skapelsens omutliga regel lyder: Du får inte ta ut mera ur skafferiet än vad som  tillförs! Det vet faktiskt varje husmor – men som ”kultur” har vi negligerat det.

Industrisamhället (tillväxtsamhället) fungerar precis tvärtom.

Industrisamhällets teknik går ut på att förbruka naturresurser – endast en bråkdel av en bråkdel av verksamheten går till att bygga upp och reparera efter oss. Skafferiet länsas.

 • För det tredje, att Skapelsen inte längre får utgöra den soptipp där industrisamhället ”kvittbliver” sitt avfall – ofta ”artfrämmande” – som Skapelsen inte kan omvandla till nya resurser. Jag tänker bl.a. på de 100.000-tals kemikalier som oupphörligt vräks ut över ”livets väv” och påverkar allt levande negativt.

Många av oss har en  cancerdrabbad vän eller familjemedlem. Det behövs inte något större mått av fantasi för att likna industrisamhället vid CANCER!

 • Cancercellerna är enormt effektiva när det gäller att sprida sig, växa, och missbruka sin omgivning!
 • Cancercellerna bidrar inte och reparerar ingenting!
 • Cancercellerna förstör ytterst sina egna existensmöjligheter.  När de dödar sin värdorganism dör cancern….

Tack och lov är vi människor inte cancerceller!  Vi har – åtminstone teoretiskt – tillgång till omdöme, sunt förnuft och etisk begåvning

KAN OMSTÄLLNING INNEBÄRA ETT VERKLIGT HOPP?

Jag kan räkna upp tio tunga skäl för NEJ! Jag hoppar över dom!

Jag fokuserar på tre viktiga skäl för JO – det finns hopp!

 • 1. JO, om vi anstränger oss att öka vår insikt om verkligheten som den är (även om den är otrevlig, chockerande, oönskad och överraskande). Orkar vi inte – eller vill vi inte – se verkligheten, ja då kan vi ju inte ställa in kompassen för att handla!
 • 2. JO, om vi slutar att inbilla oss att vi är Herrefolk över Skapelsen!  Vi ”ÄR” I Skapelsen – inte dess herrar! Den är inte till för oss – vi är till för varandra!!!
 • 3. JO, om vi agerar i enlighet med ”Allt vad vi vill att Skapelsen skall göra för oss måste vi göra för den” – och inte låter ”den ekonomiska lönsamhetens kattguld” blända oss och vara avgörande för vad vi tar oss för.

EN FÖRSVÅRANDE OMSTÄNDIGHET ÄR ATT DETTA KRÄVER INGENTING MINDRE ÄN EN MENTAL OMSTÄLLNING!

En mental omställning är alltid svår. Den är särskilt svår därför att den nu måste gå väldigt fort! Tiden är- i bästa fall – kort-kort!

”Omställning Sigtuna” har självfallet inte ett färdigt recept för hur detta skall gå till. Här är några ”strategier” som vi i all ödmjukhet försöker navigera efter – tills vi lärt bättre:

 • OS förmedlar  ”OVANLIG” kunskap och erfarenhet (inte bara det politiskt korrekta och accepterade) genom ett fantastiskt nätverk av erfarna kunskapare, stigfinnare och inspiratörer!
 • OS medverkar systematiskt till att stimulera till ökad medvetenhet genom att tillhandahålla inspiration  och processer genom seminarier, samtal, Medborgarmöten och små, lokala lärande exempel!
 • OS medverkar till att bygga broar och stimulera till samverkan överallt i samhället. Ensamma kan vi inte göra särskilt mycket. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ett par praktiska exempel:

TANKESMEDJA FÖR LOKALPOLITIKER. Frivilliga lokalpolitiker tar av sig ”partihattarna” och tänker utanför den partipolitiska boxen. På lördagar och söndagar!

MÖJLIG FRAMTIDSBILD FÖR UTHÅLLIGA SIGTUNA. Ett underlag för dialog och ”Planetskötarutbildning”. Finns som broschyr att studera i sommarens hängmatta!

(Dokumentation kring hur vi försöker tillämpa principerna finns på bord vid ingången. Den intresserade är mer än välkommen att förse sig! Ta så längre lagret räcker! Dessutom finns vår hemsida!)

Ett sista exempel: Det har börjat just nu, i kväll,  här i Mariakyrkan. I liten och ödmjuk skala. Vi ser detta ekumeniska förmöte till Tällberg Forum som ett första litet steg till vad vi hoppas skall- på sikt – bli en verklig ekumenisk mobilisering för omställning! Vi ser alla dem som ingår i de religiösa samfunden som en enorm kraftreserv för att den oundvikliga omställningen av samhället skall kunna förberedas och påbörjas –  innan ”skriften på väggen” övergår i oförutsebara ”tipping points” och katastrofala omvärldsförändringar.

Arbetsnamnet är t.v. SIGTUNAINITIATIVET, (som ni kommer att höra mera om).

 

Till slut….

Ytterst gäller det att jag själv, vi här i Mariakyrkan,  medborgarna i Sigtuna kommun OCH medlemmarna i de religiösa samfunden inser att väldigt mycket beror på oss själva:

+ att vi uppdaterar vår verklighetsuppfattning,

+ att vi blir medvetna om att Allt vad vi vill att Skapelsen skall göra för oss det måste vi göra mot den;

+ att vi själva har ett stort personligt ansvar – vi kan inte bara lämna allt till politikerna;

+ att vi måste samverka med andra, bygga broar till varandra.

Jag ser dessa punkter som nödvändiga förutsättningar för en ”demokrati för överlevnad”. Inför den osäkra och främmande framtid som väntar kan existerande demokratiska strukturer och institutioner inte fungera meningsfull utan dessa förutsättningar!

Tyvärr är tiden väldigt kort!

Din hjälp och insats är inte bara välkommen. Den är nödvändig! Den brådskar!

Tack Tällberg Forum för att Sigtuna får en injektion under den vecka som kommer!

 

 

Kommentera