Litteratur

Se Studieresurser för fler länkar sorterade ämnesvis och inklusive film, artiklar mm.

Innehåll:

Basläsning för att komma igång:

Nyheter:

För kommunen:

Omställning till hållbarhet:

Ekonomi, tillväxt:

Politik:

Energi:

Livsmedel, jordbruk:

Planetens gränser, resursknapphet, befolkningstillväxt:

Ekologi, systemperspektiv:

Övrigt:

Se också:

 

http://karnevalforlag.se/bocker/omstallningens-tid

Kommentera