Livsmedelsplan

Ett livsmedelsplan skall visa hur kommunen möter innevånarnas behov av livsförnödenheter med tanke på hälsa, oljeoberoende, framtida energikriser med uteblivna eller fördyrade transporter mm samt för att möta klimatmål. Den skall visa vägen mot en fossilfri, hälsosam och hållbar livsmedelsförsörjning i kommunen.

För närvarande har Sigtuna ingen livsmedelsplan.

Bakgrund och översikt:

Goda exempel:

Se också: