Lokalekonomiskanalys (LEA/LERA)

Metoderna Lokalekonomiskanalys (LEA) och Lokalekonomisk resursanalys (LERA) beskriver en kommun/kommundel utifrån analys av pengaflöden (LEA) respektive resursflöden (LERA) i syfte att stärka den lokala ekonomin. Grunddata beställs från SCB, analysen görs av lokala krafter. Metoden har tagits fram med stöd av Upplandsbygd Leader och Hela Sverige ska leva m fl.

Om metoden:

Exempel:

Se även: