En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen!

OMSTÄLLNING SIGTUNA
www..omstallningsigtuna.se

Ett scenario  att begrunda.
KAN SIGTUNA ÖKA SIN BEREDSKAP FÖR NÅGOT SÅDANT?
(Ingen vet med säkerhet vad som kan hända – men nedanstående är inte alldeles omöjligt!)

Gustaf Delin      Björn Lindbergson
OMSTÄLLNING SIGTUNA
Texten hämtad från ASPO Sverige:

”En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen!”

Skrivet av Martin Saar, den 18 oktober, 2011
Så kan det bli, även om förutsättningarna ser lite olika ut för USA, EU resp Sverige. Ibland kan det vara nyttigt att fundera på ett liv utan olja i det sårbara fossilsamhälle som vi byggt upp. Ett samhälle som omedelbart kommer att börja hacka, när bristen på ”billig” olja blir uppenbar för oss. T ex när vi ska försöka tanka bilen och bränslet är slut.

Världens och Sveriges transporter drivs till 80-90 % av olja. Det är allvarligt. Minst lika allvarligt är den indirekta och dolda användningen av olja i samhället. Lika omfattande som för transporter, men svår att tackla och kanske förstå. Speciellt gäller det oljans betydelse för att odla livsmedel och driva upp köttdjur i vårt industriella kemikaliejordbruk.

I en värld utan olja upphör samhället att fungera, oavsett var du bor, det tar bara olika lång tid.

Washington Post publicerade i våras en serie kallad ”En värld utan..”, som beskriver konsekvenserna av att något som vi vant oss vid och inte längre finns. Det kan vara en idé, institution, råvara, tradition, eller en händelse. Den första artikeln handlar om ”En värld utan olja”. Jag har bearbetat artikeln och lagt in några svenska reflektioner.

Först drabbas transporterna
Bränslepriserna skulle stiga direkt om oljetillförseln skulle minska eller kanske bara hotet om störd distribution. Långa rader av bilar skulle torna upp sig vid bensinstationerna. Köerna skulle inte finnas kvar så länge, eftersom bränslet snart skulle vara slut. I USA har en strategisk reserv av färdiga petroleumprodukter – bensin, diesel och flygbränsle – varit på förslag flera gånger, men aldrig förverkligats. Och det gäller även Sverige, som helt lagt ansvaret för vår energiförsörjning på de oljebolag som verkar i landet. Energimyndigheten menar att vid brist på olja så får alltid den som har pengar, köpa olja! Fin tanke eller hur?

Våra tidigare militära mobiliseringslager av bränsle är sen länge tömda med några få undantag och har inte ersatts av någon annat. Vi förlitar oss på att logistiken och distributionskedjorna fungerar! Inom en månad skulle därför varje fordons bränsletank vara torr också i Sverige, och bränslemätaren visa på ”tom”. Även vägar och räls skulle praktiskt taget också ligga öde utan trafik. Något att tänka på för dem som vurmar för Förbifart Stockholm. I USA är en liten del av järnvägsnätet elektrifierad varför bränslebristen där slår hårdare och snabbare än i Sverige. Det gör att vi kan hålla igång vår järnväg något längre tid än i USA. Men hela vårt järnvägsnät är starkt beroende av fossil  energi för drift, underhåll och investeringar.

Störningar och strömavbrott skulle snart börja. Visst, vår el (i USA) kommer främst från kol, men hur skulle kol utvinnas utan de dieseldrivna gula monsterlastbilarna? Hur skulle kolen kunna transporteras till kraftverken? (Kom ihåg att alla våra tåg körs på diesel, också). Att värma och kyla våra hem skulle plötsligt bli mycket mer komplicerat. Våra tv-apparater och bärbara datorer skulle bara fungera några veckor, innan de blir avstängda för evigt.

Elen och värmen i Sverige kommer från vatten, vind, kärnkraft och biobränsleeldade fjärrvärmeverk. Utan diesel till transporterna lär knappast vår utbyggda fjärrvärme få tillräckligt med biobränsle för att hålla igång pannorna många veckor. Och fossilbränsle används inte bara till transporter utan är också helt avgörande för drift resp underhåll av elens produktions- och distributionssystem.

Glöm bort långa dagar på jobbet, nu har vi en annan verklighet och andra problem att lösa, särskilt om det är vinter och våra hus blir kalla. Kan vi snabbt sätta upp några solpaneler och batterier? Ett vindkraftverk? Vad växer på bakgården, i parken och på allmänningen,  som kan användas som bränsle och eventuellt eldas? Hur väl har jag förberett mig för att klara både kyla, dricksvatten och el i hemmet? Vad har jag för beredskap att klara livsmedelsförsörjningen själv de allra första veckorna och månaderna. Kontanter kommer säkert snabbt att bli en bristvara. Utan cash/pengar, hur genomför jag då en bytesaffär? Har du en reserv av kontanter som det går att handla för? Kan jag byta en vara mot något annat, t ex något ätbart, när ICA-butikernas hyllor gapar tomma? En stad som Stockholm klara max tre dagar innan matvarorna börjar ta slut.

Det blir mycket värre än så, naturligtvis, eftersom en värld utan olja snabbt skulle bli en värld utan alla produkter som tillverkas av olja som vi har lärt känna, älska och lita på. Listan över saker som vi skulle få klara oss utan är enorm: nästan alla plaster, målarfärger, mediciner, sjukapparater som signaler rött, kulspetspennor, bröstimplantat, golfbollar. . . . .

Äta skulle bli tuffare också. Om ingen kan köra in varor från landsbygden och distribuera färska grönsaker och andra livsmedel över hela landet, så kanske vi blir mer angelägna att gå tillbaka till grunderna och odla vår egen mat. Lokala bönder skulle bli helt nödvändigt, inte bara trottoarbönder som säljer honung på marknader. Som sagt, se till att du får livsmedel, färska och snabbt, eftersom det kommer att vara väldigt svårt med kylning. Fiske och att fiska själv kan kanske blir ett alternativ, så skaffa dig ett spö så långt lagret räcker. Tyvärr är de flesta av dem i plast. Och sen har vi fiskelinan i plast.

Och det kanske allvarligast av allt. Hur ska vårt högteknologiska kemikaliejordbruk klara av att producera livsmedel, då varken insatsmedel som gödningsämnen, bekämpningsmedel eller bränsle till maskiner, finns. Det är svårt att förneka att vi idag ” äter olja”. Och det är vårt stora dilemma!

I en globaliserad värld, där mycket livsmedel transporteras långa vägar innan de når svenska butiker, är vi säkert lika sårbara som USA. Alldeles för liten mängd av våra livsmedel, som odlas runt våra stora och små städer och byar, konsumeras inte i den angränsande staden som närodlat. Ett exempel: Endast 2 % av den mat som odlas i Stockholms län äts inom Stockholm stad.

Vår bloggranne Cornucopia skrev igår ett inlägg om Nicole Foss (Stoneleigh på The Automatic Earth) om hur hon och hennes familj förberedde sig för peak oil och ekonomiskt sammanbrott (=deflation enligt hennes teorier).
Hon insåg bland annat hur ohållbart läget är i Storbritannien, inklusive beroendet av import av fossilgas och med det Rysslands goda vilja, och ryckte helt enkelt upp bopålarna och flyttade till landsbygden i Kanada.
Detta kommer givetvis inte hända, i alla fall inte i Sverige, inte på en gång och definitivt inte så länge jag lever!?

Artikeln publicerades i Washington Post i våras och är skriven av Steve Hallett, docent i botanik vid Purdue University och John Wright, nyhetsredaktör för Energy News Today och bevakar Latinamerika. De är också medförfattare till boken ”Livet utan olja: Varför vi (USA) måste ha ny energipolitik för framtiden.”

Andra bloggare som skriver om: olja , förbifart, Nicole Foss,

Kommentera