Föreningens syfte

Under hösten 2015 har vi tagit fram ett nytt förslag till vision och verksamhetsidé som kommer att antas framöver, se nedan.

Vision
Omställning Sigtuna har starkt medverkat till ett långsiktigt hållbart samhälle

Vårt arbete bygger på att:

  • ekologisk hållbarhet är överordnad, men alla hållbarhetsaspekter inkluderas
  • omställning sker genom ständig och aktiv anpassning till givna ekologiska ramar
  • insikter utifrån trovärdiga källor och vetenskaplig grund, samtidigt som vi vill synliggöra viktiga frågeställningars komplexitet och målkonflikter
  • Omställning Sigtuna har medlemmar med bred kompetens och god förankring i Sigtuna kommun
  • vi verkar lokalt med Sigtuna kommun i fokus men för samhället i stort.

Verksamhetsidé

Omställning Sigtuna driver aktivt på omställningen till det hållbara samhället

 Det sker genom att

  • inspirera och utmana medborgare, politiker och näringsliv att göra aktiva val
  • sprida kunskap och skapa insikt
  • visa på möjligheter för var och en att bidra i stort och smått
  • initiera och genomföra aktiviteter och projekt som stödjer visionen

Kommentera