Om Tällberg Forum

TÄLLBERG FORUM samlar sedan 20-talet år internationella beslutsfattare, vetenskapsmän och kulturpersonligheter för att främja en utveckling i världen som är mera skonsam mot det livsuppehållande systemet och därmed gynnar ett mera ”hållbart samhälle”. Dessa samlingar har hittills regelmässigt ägt rum i Tällberg, Dalarna.

Detta år är det Sigtuna som får möjligheten att härbärgera evenemanget – som kommer att samla 500 betalande deltagare från hela världen och därtill dra mellan 100 och 200 representanter för nationella och internationella media. En ”världshändelse” så god som någon. Forum börjar den 29/6  och pågår t.o.m. 3/7.

Grundtemat för Forum är sedan många år: ”Hur i hela världen skall vi leva tillsammans – Vi människor och vi med naturen?”.

Temat för 2011 års forumarbete i Sigtuna blir ”Hur kan vi komma överens om att bli överens” med tonvikt på ekonomi- energi- miljöekvationen.”

Traditionellt har ett ”Förmöte” anordnats av lokala aktörer till i anslutning till och till stöd för själva Forum (i Rättvik eller Leksand). I år arrangeras ett Förmöte med ekumenisk prägel av Svenska Kyrkan i Sigtuna och Omställning Sigtuna.

Tid och plats: den 28 juni, klockan 19.00 i Mariakyrkan. Inbjudan och program för Förmötet bifogas detta meddelande.

Tanken med detta Förmöte är att erbjuda Sigtuna kommuns medborgare en möjlighet att visa sin sympati och sitt stöd för de strävanden som  Forum står för. Svenska Kyrkan vänder sig därför speciellt till de religiösa församlingarna och Omställning Sigtuna riktar sig till de flesta andra icke-religiösa institutionerna och grupperna i kommunen med erbjudandet att begagna sig av detta tillfälle.

Alla är hjärtligt välkomna att med sin närvaro visa sitt stöd för Tällberg Forums angelägna uppgift!

GUSTAF DELIN
Omställning Sigtuna

 

Kommentera