Rapport från medborgarmöte på Valsta bibliotek torsdag 25 oktober 2012

Trots ett litet deltagarantal i mötet kom en hel del intressanta synpunkter fram både från besökare och rån representanter för kollektivtrafikgruppen. 1. Man önskar en lokal busslinga i Valsta-Steningeområdet. En sådan skulle knyta ihop området med Valsta centrum – eventuellt även med Märsta centrum – och med den ska man kunna nå affärer, vårdgivare och olika aktiviteter i området. Linjerna 580 och 582 täcker inte detta behov. Det blir särskilt viktigt när simhallen flyttar från Valsta centrum till platsen intill utomhusbadet. 2. Hållplatsen för buss 589, som trafikerar Steninge, Valsta centrum – Märsta station – Arlanda, har inget väderskydd. Det har dock hållplatsen 580 strax intill. Väderskydd önskas eller en flyttning av hållplatsen till linje 580:s. 3. Bostadsområdena Steninge allé och Steninge backe saknar liksom kursgården Steningevik och boende kring Steninge slott samt besökare dit saknar bussförbindelse. Visserligen är gångavståndet från Steninge allé och Steninge backe relativt kort, men för att komma till närmaste hållplats – Frejgatan – måste man ta sig fram på en stig uppför två höga backar. Det är svårt särskilt vintertid. Buss önskas. 4. Passningen mellan SL:s pendeltåg och SJ-tågen från Uppsala är obefintlig. Väntan kan i sämsta fall bli upp till en halvtimme om man kommer från Uppsala och ska vidare mot Valsta – Steninge. Även vid kvartstrafik på bussarna är daglig väntan för en arbetspendlare besvärlig och gynnar inte kollektivresandet. Ett samarbete SL – SJ behövs. 5. Det välkända problemet vid Märsta station för den som väntar på buss eller försenat tåg ventilerades. Ibland kan ett litet hörn i caféet utnyttjas men bara då detta är öppet. Kollektivtrafikgruppens förslag till temporär upprustning av stationen har tyvärr inte mött något intresse från SL:s sida. Problemen bör åtgärdas. 6. Då pendeltåg ställs in brukar ersättningsbusar sättas in, om problemen bedöms vara långvariga. Om flera bussar avgår från Märsta station samtidigt brukar de stanna vid alla mellanliggande stationer tills de når Solna centrum. De som har centrala Stockholm som resmål, borde kunna åka snabbt i en buss och de andra i en annan buss. Med hjälp av föraren och tydlig skyltning borde SL kunna klara detta. Särskilt illa drabbas annars de resande som ska resa vidare från Stockholms central med icke ombokningsbara biljetter. 7. Om man vill påpeka olägenheter och föreslå förbättringar finns olika alternativ för resenären: Kontakta kollektivtrafikgruppen www.omstallningsigtuna.se/projekt/kollektivtrafik Kontakta SL:s kundtjänst Använd ”Synpunkter” på Sigtuna kommuns hemsida Ta kontakt med Bygg – och trafiknämnden, som har en kvarts frågestund före sina sammanträden. Visserligen är det Stockholms läns landsting, som genom SL sköter den huvudsakliga trafiken inom Sigtuna kommun, men politikerna har givetvis stort intresse av en väl fungerande kollektivtrafik i kommunen. Synpunkter och förslag kommer att föras vidare till dem de berör: SL, Sigtuna kommun, SJ, Arriva. Kollektivtrafikgruppen genom Carl Gunnar Jansson carlgunnar.jansson@tele2.se tel. 59255235