Samverkanskalendarium

Samverkanskalendarium är ett gemensamt kalendarium av miljö- och omställningsrelatereade aktiviteter organiserade av flera organisationer inom kommunen under 2012. Genom att presentera våra enskilda organisationers olika aktiviteter under gemensamt budskap tror vi kunna förstärka slagkraften. Kalendariet är tänkt att ligga på webben och uppdateras löpande under året. Samverkanskalendarium har hittills lett till vidare samarbete mellan samverkansorganisationer men har än så länge kommit ut bara i  en testversion (pdf).

För mer information kontakta: Björn Lindbergson, bjorn@lindbergson.se

Kommentera