Seminarier

Omställning Sigtuna genomför regelbundet seminarier:

Seminarium ”Hur/när blir trafiken i vår region hållbar” 20171015

Vid Omställning Sigtunas seminarium ”Hur/när blir trafiken i vår region hållbar” 15/10 som genomfördes i samarbete med Naturskyddsföreningen lyssnade ca 30 åhörare på föreläsare från Swedavia, kommunen, landstinget och spårbilsexperter förutom föreningens egna företrädare. Seminariet avslutades med en paneldiskussion mellan deltagarna inkluderande svar på auditoriets frågor. Mest uppmärksamhet ägnades åt flygets utveckling och klimatpåverkan (där markant olika bedömningar kunde konstateras) och åt kollektivtrafikens roll inkl. möjligheten att införa ett spårbilssystem. Den regionala kärnan Arlanda/Märsta inkluderande utvecklingen av Arlanda Airport City skärskådades med slutsatsen att resandet till/från/inom denna kommer att öka dramatiskt. Det kommer att ställa stora krav på god samhällsplanering, innovativa transportlösningar och samarbete mellan berörda parter. Behovet av en ”Arlandaförhandling” (liknande Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen) framföres. Åhörarna lämnade seminariet med mer kunskap och säkert många nya frågor.
Se nedanstående presentationer.

OS Lars Weden Seminarium persontrafik
Kompass_Magnus Hunhammar spårbilar
Swedavia_Fredrik_Jaresved Arlanda
OS Björne Olsson Nya teknologier
Lars Sundblad Sigtuna kommun

 

Seminarium om renare vatten på Arlandagymnasiet 20161121

Klimatseminarium Sigtunastiftelsen 20160320

Martin Hedberg seminarium

Se Martin Hedbergs presentation här

”Räcker maten” Seminarium 20160221
Räcker maten Mats

Sammanfattning – Räcker maten

Presentationer:
1 Introduktion
2 Räcker maten, Lars Weden
3 Möjligheter Mats Olsson
4 Matvalets betydelse, Eva Fröman
5 Stockholms läns livsmedelsstrategi Ulrika Geber

 

PPT-presentationer från markseminarium oktober 2015

DSC_0392

Inledning Markens funktioner
Föroreningar Dan Berggren Kleja
Konflikter i markanvändningen Ingmar Messing
Samspel Erik Karltun