Sigtuna saluhall

Just nu söker vi producenter i Mälardalen som vill vara med i vår uppstart av en lokal matmarknad, se https://localfoodnodes.org/. Kontakta peter.hazelius@telia.com

Livsmedelverkets information om försäljning av små mängder


Projektpan: Sigtuna saluhall (f.d  Sockenmagasinet)

Projektgrupp:
Peter Hazelius, Matz Norling

Bakgrund:
Vi vill skapa nya kopplingar direkt mellan matproducenter och matkonsumenter samtidigt som vi vill stärka de lokala kopplingar som redan finns. Vi vill möjliggöra direkta transaktioner, resilienta samhällen och återfå närheten till maten vi äter och hur den är producerad. En vilja att göra maten lokal igen. ( https://localfoodnodes.org/#find-out-more)

Syfte:
Att underlätta direkt kontakt mellan lokala matproducenter och konsumenter genom att starta en verksamhet baserad på https://localfoodnodes.org

Metoder och genomförande:

  • Skapa en lokal verksamhet inom Sigtuna kommun baserat på verktyget local food nodes. Se föreläsningen Lokal mat som samhällsbyggare från SLU.
  • Kontakta lokala leverantörer och marknadsföra initiativet genom seminarier och föreläsningar.
  • Sprida information till konsumenter genom våra nätverk.

Tidplan:
Kontakta producenter och informera konsumenter: September – oktober 2017
Pilotmarknad: December 2017
I full drift: Sommaren 2018

Kontakt:
peter.hazelius@telia.com