Studieresurser del 1

Människan på en begränsad planet

Analys, problematisering och risker med människans påverkan på planeten. För lösningar se framförallt Goda exempel och Personlig omställning.

Innehåll:

Se också:

Planetens gränser, resurser, resiliens

Se också: Ekologisk fotavtryck, Tillväxt, Miljöhistoria

Tillväxt och planetens gränser

Se också EkonomiAtt mäta välfärd, Ekologiskt fotavtryck och Framtidsvisioner.

Miljöshistoria som resurshistoria

  • Dirt: The Erosion of Civilizations, David R. Montgomery, 2008. Tidiga samhällen gick under pga överutnyttjad jord. Matjordar krymper idag med. Recension 1. Recension 2.
  • Collapse: How societies choose to fail or succeed, Jared Diamond, 2005, rev 2011. Hur tidiga samhällen kollapsade pga klimatförändring, överuttnyttjade resurser och dåliga beslut. Slutsåld på svenska Undergång (2006). Synopsis. Jared Diamond on why societies collapse, film (18 min TED Talk). Artikel The Worst Mistake.
  • Någonting är nytt under solen. 1900-talets miljöhistoria. J.R McNeill, 2003. Beskriver hur samhällets utveckling lett fram till dagens miljöproblem (också hur man försökt lösa vissa regionala problem under 1900-talet). Exemplen omfattar hela världen.
  • Cannibals and Kings, Marvin Harris, 1977. Hur mänsklig kultur och sätt att organisera samhället uppstår som en anpassning till rådande ekologiska villkor. Befolkningstrycket framkallar intensifierad matproduktion vilket tär på resurserna som blir allt mindre. Mycket tänkvärd. Recension.
  • The Fates of Nations: A biological theory of history, Paul Colinvaux, 1980. Hur människans oförändrad förökningsstrategi (ha så många barn som du har råd med) leder gång på gång genom historien till överbefolkning och aggression för att skaffa fler resurser. Skriven av en framstående ekolog som studerat historien från Perserna fram till nutiden.
  • Water: a natural history, Alice B. Outwater,1996. En pedagogisk och poetisk historisk berättelse om människans tämjande av vattnet i USA från de tidigaste Europérnas ankomst till modern tid. Den hjälper oss förstå hur ekosystemet fungerar som en helhet och hur varje mänsklig ingrepp gradvis försämrar systemets fungerande genom åren. En av de allra bästa miljöhistorierna. Synopsis
  • Water in the Anthropocene. Kortfilm (4 min) om människans påverkan på vatten.
  • När grönt blev färgen för dagen, SvD 19/9/2011. Hur miljöpolitik utvecklades under 70-talet men sedan blev marginaliserad av tilltron till teknologi och tillväxt.

Att mäta välfärd: GPI m fl index

Beredskap

Social rättvisa,  ekonomiskt slaveri och trafficking

Se också Hälsa, Den inre människan och Artiklar: social rättvisa.

Mänsklighetens existensiella risker

Skogsbruk

Gruvindustrin

Vatten

Havet

Havets liv är basen för mycket av livet på land, marintliv kom först i evolutionen. Nu hotas havets ekosystem av flera stora problem: klimatuppvärmning, försurning från koldioxid från fossila bränslen, övergödning från jordbruk och överfiskning.

Den inre människan: etik, moral, filosofi

Se också Livskvalité och Goda exempel: konsumtion.

Lokaldemokrati

Se också Goda exempel: Lokaldemokrati.