Goda exempel: hållbar transport

Goda exempel på transporter som reducerar vårt resursbehov, ökar hållbarheten samt främjar hälsan. Se även  Goda exempel: energi,  Goda exempel: stadsplanering samt Personlig omställning: transport.

Bakgrund och översikt:

På sextiotalet byggde man bilsamhället, flyget blev ett folknöje och globalisering tog vid. Nu ska stadsplaneringen inriktas på minskat transportbehov samt kollektiv,- cykel- och gångtrafik. Flygvanor bör ersättas med närsemestrar och lokalproduktion växa igen.

Nationellnivå:

Kommunal och landstings verksamhet:

Företag, föreningar, industri:

Hushåll, individer: