Välkomstanförande på seminariet 24 nov 2012

Gustaf Delin
Omställning –Sigtuna

Det är STORT att 80 besjälade och upptagna människor sätter till en lördag för att följa upp allt pratande med att också GÖRA NÅGOT! Varmt Välkomna!
Det är STORT att 6 upptagna ”eldsjälar” ställer upp på en fridag för att inleda och inspirera oss. Varmt Välkomna!
Det är STORT att vi i ”Omställning Sigtuna” får ett sådant stöd av Sigtuna Folkhögskola med lokaler och personal! Tack Sigtuna Folkhögskola!
Vi har fått massor med  tryckhjälp av ”ABF Stockholm Norra”, det första i den rad av studieförbund som vi hoppas skall bli våra allierade i  omställningssträvandena. Varmt tack ABF!

Bakgrund för seminariet IDAG är: Har vi BEREDSKAP? För den omställning som så många pratar om – inte minst vi i Sigtuna OS.

Minns någon Andra Världskriget? Och den svenska ”BEREDSKAPEN” då?
”VÅR BEREDSKAP ÄR GOD” bluffade Per-Albin Hansson.

Önskedrömmen då var ”Peace in our time!”
Sverige var inte BERETT när kriget till slut bröt ut. Men fick tid att öka sin BEREDSKAP och att STÄLLA OM – medan andra länder togs på sängen. Den gången hade vi tur!

Alla hushåll i Sverige fick ”Medborgarboken, ”OM KRIGET KOMMER”. Med information och rekommendationer för medborgarna att öka sin BEREDSKAP inför det förfärliga som kunde hända. BEREDSKAP – EN PLAN B!

Idag skockas KRISMOLNEN av annat slag:
Ekonomisk kris,  Finanskris,  Eurokris, Energikris, Klimatkris, Ekosystemens kris, Livsmedelskris (har jag glömt någon?). Här krävs BEREDSKAP! En PLAN B!
Men FÖRNEKANDET dominerar!

Belysande exempel:
Sverige hade under kriget en självförsörjningsgrad på nära 100%  avseende livsmedel, för några år sedan 60%. Den lär idag vara nere i under 50%.
ÄR DET BEREDSKAP? Vi måste faktiskt ställa om!
Livsmedelsförsörjningen är i grova slängar till 80% avhängig av tillgång till billig olja.
Hur stor BEREDSKAP har vi för större knapphet på olja?
”80% av hushållen saknar mat två veckor efter stoppad livsmedelsförsörjning”, säger Livsmedelsverket.
”Samhället fungerar inte efter en vecka, i vissa fall inte efter en enda dag”, säger Sveriges Åkeriföretag
ÄR DET BEREDSKAP?

Jag tvivlar på att Medborgarna är BEREDDA på kommande kriser?  Så gör flera: Anders W och Johan R.s bok Den stora förnekelsen.
Ni som kommit hit idag hör till undantagen!
Jag tvivlar på att Kommunerna är BEREDDA.
Jag tvivlar på att Staten är BEREDD.
Jordbruksministern i Sverige fick frågan om självförsörjning härom veckan – kunde inte ange något konkret mål för självförsörjningsgraden!!!!
INGEN BEREDSKAP – INGEN PLAN B!

Kan då VI som sitter här göra något åt detta?
Jag vill hoppas och tro att vi kan bidra till att öka den mentala beredskapen för en omställning av samhället!
Varför?
Ni som har kommit hit är Intresserade! Ansvarskännande! Medvetna! Jag tror att vi begriper att stora förändringar måste till.
Och vi vet att stora förändringar oftast måste börja med små, små steg!
Och vi är inte ensamma! Det finna många GODA EXEMPEL på steg som har tagits, och som tas, och steg som planeras. Vi har samlat några på väggarna och de finns i arbetspärmen framför er. De visar på möjligheter.
Dagens inledare har ytterligare hoppfulla exempel på vad som sker – kanske utan att vi känner till dem!

Den här dagen är ett experiment! Här finns den unika MÖJLIGHETEN för var och en, att förbereda ett eget litet steg! Kanske inspirerat av de GODA EXEMPLEN?
Kanske ett eget steg som Du har en idé om? Men som ännu inte kommit till skott?
HÄR FINNS MÖJLIGHET TILL HJÄLP OCH INSPIRATION FRÅN ANDRA INTRESSERADE OCH ANSVARSKÄNNANDE MÄNNISKOR!
Ta detta unika tillfälle! Utnyttja dagen!

Nu börjar vi med att lyssna på inledarna. Vilka initiativ och processer och idéer är på gång som i stort och smått ökar beredskapen.
Först ut är Jan Eksvärd

Tillbaka