Verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet inom fyra stycken huvudområden

 

 

 

 

 

 

 

Inom styrelsen har vi följande ansvarsuppdelning;

Hållbar matproduktion: Peter Hazelius
Rik natur och För framtiden: Mats Olsson
Rena vatten: Matz Norling
Hållbara städer: Rolf Brunnberg