HEM

Enligt beslut på årmötet 2018 skall OS´nuvarande verksamhet föras över till Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och där bilda en fristående arbetsgrupp.

Ett nytt nätverk bildas som kan driva omställningsrörelsens idéer vidare på ett övergripande plan med namnet ”Omställning Sigtuna” och vars verksamhet kommer att redovisas på denna  hemsida.

För närmare information kontakta anders.claesson@sigtunastiftelsen.se

hemsida_1

Välkommen till ett stimulerande och kreativt samarbete med oss!    Vi finns på Facebook 1453229931_square-facebook

Ta kontakt

Kommentera