HEM

Naturskyddsföreningen – Omställning Sigtuna

Styrelsen för OS (Omställning Sigtuna) har vid de två senaste styrelsemötena diskuterat  OS framtid och vårt förslag är att vi går samman med NF (Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden) och bildar en arbetsgrupp inom nämnda förening med representation i styrelsen. NF har vid sitt senaste styrelsemöte förklarat sig positiva till detta.

Vi tror att vi genom detta lättare kan genomföra våra projekt och att vi mer effektivt kan nå ut till allmänheten. Vi kan också konstatera att OS och NF till stora delar har mycket likartade verksamheter och mål. Många aktiviter de senaste åren har också genomförts gemensamt av OS och NF. Genom ett samgående kan mycket administrativt dubbelarbete undvikas. Slutligt beslut fattas på nästa årsmöte.

hemsida_1

Välkommen till ett stimulerande och kreativt samarbete med oss!    Vi finns på Facebook 1453229931_square-facebook

Ta kontakt

Kommentera