Startsida

 

Nu drar vi igång!

Omställning Sigtuna har nu hösten 2018 nymobiliserat under det nya namnet Nya Omställning Sigtuna, för att både markera kontinuitet, nystart och fortsättning i ny, enklare nätverksform.

Under våren har en styrgrupp med sex personer, både personer som varit med i Omställning Sigtuna i många år och nya, vilka önskade att omställningstanken och Omställningsrörelsen skulle få en fortsättning i Sigtuna kommun, sonderat möjligheterna.

Onsdag 5 september gick Nya Omställning Sigtunas styrgrupp inför valet ut med en debattartikel i Sigtunabygden (se länk nedan) om klimatfrågans och klimatomställningens allvar och vikt. Några dagar innan valet dominerades SBMTs debattsida i övrigt av klimatfrågan, vilket visar att frågan är viktig för oss och att det finns en bred lokal samstämmighet bland både politiker och aktörer i civila samhället om frågans allvar.

Låt oss tillsammans verka för lokal omställning mot ökad ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet!

Läs debattartikeln Osynlig gräns för vår framtid.

Pågående projekt:

  • Miljöfilm och samtal – i samverkan med Sigtunastiftelsen och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 
  • Fröbiblioteket i Sigtunastiftelsens bibliotek – i samverkan med Sigtuna trädgårdsförening och Sigtunastiftelsens bibliotek.

Hör av dig om du har en kreativ idé, stort som smått, på hur du och vi tillsammans kan öka vår lokala hållbarhet. Ta kontakt (se Styrgrupp och kontakt) med någon av underskrivarna i Nya Omställning Sigtunas styrgrupp: Christer Larsson, Björne Olsson, Anders Claesson, Monika Marcolin, Eva Haglund, Carola Sundquist.

Styrgrupp och kontakt

Vi finns på Facebook 1453229931_square-facebook

Varmt välkommen!

 

hemsida_1

2018-03-08

Enligt beslut på årmötet 2018 skall Omställning Sigtunas nuvarande verksamhet föras över till Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och där bilda en fristående arbetsgrupp.

Ett nytt nätverk bildas som kan driva omställningsrörelsens idéer vidare med namnet ”Nya Omställning Sigtuna” och vars verksamhet kommer att redovisas på denna hemsida.

Under hösten 2018 kommer Nya Omställning Sigtuna gå ut med sin verksamhet.

 

Kommentera