Startsida

Nya Omställning Sigtuna 2019

Nya Omställning Sigtuna har startat upp 2019 med ett nytt projekt – Café Planet – en mötes- och inspirationsplats för civilsamhälle, näringsliv och politiker för lokala omställningsfrågor. Café Planet handlar om att knyta kontakter, bygga nätverk och samordna initiativ som ger hopp. Syftet är inte att stanna vid samtal – utan att bidra till förutsättningar att skapa förändring. Nu tar bland andra Nya Omställning Sigtuna och Herresta Lada initiativ till en serie Café Planet-träffar på olika platser i Sigtuna kommun under 2019. Vi välkomnar fler aktörer som vill samverka kring Café Planet och samla tankar och lokala initiativ om hållbarhetsfrågor. Såväl organisationer som intresserade privatpersoner är varmt välkomna att kontakta oss!                                                                     Håll utkik efter kommande program på hemsida och NOS facebooksida!

Tre ytterligare program är aktuella under våren 2019 i samverkan med lokala parter – se vidare på sidan På gång (länk till höger).

1 februari kl 19 på Sigtunastiftelsens – Tunna platser : keltisk skapelseandakt med bl.a. Helen Kavanagh Berglund. I samverkan med Sigtunastiftelsen.

6 mars kl 19 på Sigtunastiftelsen – Göran Greider : Det heliga fröet, där han berättar om sitt odlande och odlingsfilosofi. OBS Fröbiblioteket öppnar för säsongen denna kväll! Kom och låna vårens återbrukade och lokala fröer! I samverkan med Sigtuna Trädgårdförening.

10 april kl 19 på Sigtunastiftelsen – Skogens hemligheter : Film och samtal med Claes Andrén. I samverkan med Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Nya Omställning Sigtuna

 

 

_____________________________________________________

Nya Omställning Sigtuna 2018

Nu drar vi igång!

Omställning Sigtuna har nu hösten 2018 nymobiliserat under det nya namnet Nya Omställning Sigtuna, för att både markera kontinuitet, nystart och fortsättning i ny, enklare nätverksform.

Under våren har en styrgrupp med sex personer, både personer som varit med i Omställning Sigtuna i många år och nya, vilka önskade att omställningstanken och Omställningsrörelsen skulle få en fortsättning i Sigtuna kommun, sonderat möjligheterna.

Onsdag 5 september gick Nya Omställning Sigtunas styrgrupp inför valet ut med en debattartikel i Sigtunabygden (se länk nedan) om klimatfrågans och klimatomställningens allvar och vikt. Några dagar innan valet dominerades SBMTs debattsida i övrigt av klimatfrågan, vilket visar att frågan är viktig för oss och att det finns en bred lokal samstämmighet bland både politiker och aktörer i civila samhället om frågans allvar.

Låt oss tillsammans verka för lokal omställning mot ökad ekologisk, social, kulturell och ekonomisk hållbarhet!

Läs debattartikeln Osynlig gräns för vår framtid.

Pågående projekt:

  • Miljöfilm och samtal – i samverkan med Sigtunastiftelsen och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 
  • Fröbiblioteket i Sigtunastiftelsens bibliotek – i samverkan med Sigtuna trädgårdsförening och Sigtunastiftelsens bibliotek.

Hör av dig om du har en kreativ idé, stort som smått, på hur du och vi tillsammans kan öka vår lokala hållbarhet. Ta kontakt (se Styrgrupp och kontakt) med någon av underskrivarna i Nya Omställning Sigtunas styrgrupp: Christer Larsson, Björne Olsson, Anders Claesson, Monika Marcolin, Eva Haglund, Carola Sundquist.

Styrgrupp och kontakt

Vi finns på Facebook 1453229931_square-facebook

Varmt välkommen!

 

hemsida_1

2018-03-08

Enligt beslut på årmötet 2018 skall Omställning Sigtunas nuvarande verksamhet föras över till Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och där bilda en fristående arbetsgrupp.

Ett nytt nätverk bildas som kan driva omställningsrörelsens idéer vidare med namnet ”Nya Omställning Sigtuna” och vars verksamhet kommer att redovisas på denna hemsida.

Under hösten 2018 kommer Nya Omställning Sigtuna gå ut med sin verksamhet.

 

Kommentera