Kursen Vad innebär egentligen ”omställning”

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN ”OMSTÄLLNING”?
Inbjudan till en kurs under en halvdag i Sigtuna den 23 februari 2012.

Kursen är baserad på boken Om människans plats på jorden – bortom industrisamhälle och nationalstat, Philippe Charas, 2011.  Recension. Beställning: längst ned!

Boken är ett försök till uppgörelse med dagens ”miljötänk” som i huvudsak är grundad i teknik och politik.

Den förhärskande uppfattningen är att man i tekniken och i politiken, i samlingsbegreppet omställning, skall finna lösningen på de problem som dessa, i samklang med varandra har skapat: Miljöförstöring, klimatkris, energikris, havens försurning och ödeläggning, naturresursernas fortgående förödning, urholkningen av den biologiska mångfalden etc.
Man verkar samtidigt glömma bort att målet med tekniken och politiken var att skapa någon form av utopi för mänskligheten.

Philippe ställer problemen på sin spets:
Kan det vara så att själva medlen för etablerandet av denna utopi omöjliggör målet, dvs utopin själv? Hur denna utopi skulle borde och vad priset skulle bli för etablerandet av denna utopi  och om det överhuvudtaget var möjligt att skapa denna utopi  har inte fått tillräckligt mycket utrymme i samtalet om vad som sker med Skapelsen. Kursledaren Philippe Charas menar att miljökrisen i första hand bottnar i en bristande existensförståelse och inte i omställning med hjälp av teknik och politik.

Det är till ett arbete om just detta som du är inbjuden att medverka!

Vi avser att belysa begreppet ”omställning”:

 • Vad är det som skall ställas om?
 • Varför skall detta något ställas om ?
 • För vem skall denna omställning ske?
 • Vad är omställningens inneboende karaktär och vad bottnar det i?
 • Vad är dess estetik?
 • Vad är dess etik?

Vi kommer att gå igenom följande frågor:

 • Problemet uppstår. Reduktionismen, industrialismens vetenskapssyn
 • Problemet erkänns.Den historiska synvändan, termodynamiken, självorganisationen och holismen
 • Ett annat synsätt Den nya biologin, de nya biologerna och etiken
 • Nya möjligheter  Den nya biologin och det nya biologiska synsättets konsekvenser
 • Grupparbete kring omställning

PRAKTISKA DETALJER:
Tid: 23 februari 2012 kl 14.00 – 19.00
Lokal: Församlingshemmet Munken, Sigtuna (helt nära Mariakyrkan)
Förtäring: Macka och öl vid 17.00-tiden
Kostnad: 250:- (resekostnader för Philippe Varberg-Sigtuna tor, lokal och förtäring) vid minst 10 deltagare – högst 18)
ANMÄLAN SENAST DEN 4 FEBRUARI! (Om vi då inte har 10 deltagare avlyser vi kursen)

Rekommenderas!
Läs boken: ”Om människans plats på jorden – bortom industrisamhälle och nationalstat.” Recension.
Beställ boken av:
Philippe Charas
Stenbrottsvägen 10
432 75 TRÄSLÖVSLÄGE
Priset är 180:- inklusive frakt

Kommentera