Inbjudan till seminarium 24 nov: SLUTA PRATA – BÖRJA GÖRA!

Du som är intresserad av och känner ansvar för att samhället skall bli uthålligare,

Välkommen till en gemensam inspirations och arbetsdag!
Tema: Sluta prata – börja göra!
Fokus för dagen kommer vara
uthållig lokal försörjning
Under dagen finns även möjlighet att ta del av en utställning om lokala exempel på temat.

Tid och plats: Sigtuna folkhögskola, lördagen den 24/11 kl 9.30 – 17.30
Kostnad: 100 kr för förtäring under dagen. Övriga kostnader står Omställning Sigtuna, Sigtuna Folkhögskola och ABF för.

Anmälan: www.sigtunafolkhogskola.se/kurser eller via telefon till 08-592 583 00 (vx). Sista anmälningsdag 12 november. Avbokning kan ske fram t o m 23/11 kl 16.00.
Välkomna!

Program
8.30 Kaffe och smörgås, möjlighet att inspireras av utställningar på plats.

9.30 Inledning av dagen, Gustaf Delin från Omställning Sigtuna

9.40 Uthållig livsmedelsförsörjning i skarpt läge. Vilken beredskap har Sverige? Vilka förändringar krävs? Strategier och tillämpningar? Vad har gjorts och vilka goda exempel finns lokalt? Jan Eksvärd, hållbarhetsexpert på LRF

10.15 Stadsodling – möjligheter och begränsningar. Principer och erfarenheter från stadsodling i Stockholm. Christina Schaffer, Assist. Director vid SRC (Stockholm Resilience Center)

Paus

11.10 Hur säkerställer vi den framtida uthålliga matförsörjningen i Östersjöområdet? Är Järna det verkligt uthålliga samhället vi alla måste lära oss av för framtiden? Arthur Granstedt, docent och projektledare för BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society)

11.45 Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Det fossilfria jordbruket – framtidens uthålliga matproducent. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Docent Christina Belfrage och Professor Em. Mats Olsson SLU
12.20 Kan konceptet Fair Trade vara ett möjligt koncept för ekologisk,social och ekonomisk uthållighet till mindre lokala livsmedelsproducenter i hemkommunen? Gun Eriksson, Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna.

13.00 Omställningslunch

14.00 Öppet forum
Tillfälle att enskilt och/eller i grupp fortsätta att diskutera och utarbeta förslag som fått sin inspiration ifrån föreläsningarna. T ex att skriva insändare, starta upp studiegrupper, medborgarförslag eller andra initiativ gentemot tex den egna församlingen eller trossamfund, fack eller förening, skolan, föräldraföreningen eller andra institutioner som man vill påverka.

Fika

16.30 Gemensam avslutning med återkoppling från de olika arbetsgrupperna.

Frågestund i samband med vart och ett av inläggen!

UTSTÄLLNING AV ”GODA EXEMPEL”

 1. ”Ny energistrategi i Knivsta kommun.
 2. ”Grogruppen Växtnära i Märsta, en modell för många fler”
 3. ”Hultabygdens kretsloppsförening med 10 års erfarenhet”
 4. ”Planetskötar-utbildning för alla – ett måste.
 5. ”Tankesmedja i Sigtuna för lokalpolitiker,
 6. ”Ekoenheten Skebokvarn, en modell för framtida ruralisering av samhället?,
 7. ”Logistiklösning för närproducenter med stöd av kommunen – 10 års erfarenhet”
 8. ”Sigtuna Fair Trade City, en modell för ekologisk, ekonomisk och social uthållighet –kan modellen användas för utveckling av  lokal livsmedelsförsörjning i kommunen?”
 9. Grön integration, odlings-/uppfödningskoncept för ekologisk och social uthållighet”,
 10. ”Det fossilfria jordbruket – framtidens uthålliga matproducent”
 11. ”Modell för effektivt samarbete mellan Leader och lokala omställare”.
 12. ”Skolans matsvinn i Knivsta halverat på några månader. Framgångsrik kampanj”.
 13. ”Sigtunainitiativet – ekumenisk kampanj för att vårda Skapelsen.
 14. ”Samhällsplanering för att säkerställa matproduktion och tillvaratagande av näringsämnen utan tillgång på billig olja – obligatoriska inslag i kommunens översiktplan/uthållighetsplan
 15. ”Sanda gård med 2 500 ekologiska hönor – modell för visionen 2 000 gårdar för framtida lokal äggförsörjning”,
 16. ”Andelsodling, ett kraftfullt bidrag till ekologisk och social uthållighet. Ett medborgarinitiativ som misslyckades”, Omställning Linköping
 17. ”Kooperativet Sju gårdar med Sveriges första klimatmärkta mjölk”
 18. ”Södertälje Närodlat – från medborgarinitiativ till kommunal satsning för närproducerat, arbetstillfällen och utnyttjande av odlingsmark i kommunen
 19. ”Matavfallet i skolköket, Knivsta, minskade med 25%
 20. ”Nya Värmdö 2011 – utgåva av lokaltidningen om tio år. Resultat av en studiecirkel”(Ovanstående inslag är till dels under utarbetning. Utställningsmaterialet utgörs av en affisch, faktablad och i flera fall finns presentatör för besvarande av frågor. Nya inslag kan tillkomma, något fåtal kan utgå. Detaljerat utställningsprogram presenteras i inbjudan som i oktober kommer som påminnelse.)Parallellt med utställningen pågår ÖPPET FORUM:

Självorganiserade ”intressebaserade grupper” diskuterar med utgångspunkt i iakttagelser och erfarenheter under dagen, inledningsanföranden samt utställningsmaterial: ÄR VÅR BEREDSKAP GOD? Vad vill vi göra? Är det bråttom? Kan vi hjälpa (få hjälp av) varandra?
Inlämnade handskrivna ”Rapporter” från grupperna blir utskrivna och distribuerade till deltagarna.

Vi har ambitionen att kring våra seminarier samarbeta med bl.a. OMSTÄLLNING SVERIGE, SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA, SNF, ABF (vilka redan ställ medverkan i utsikt) m.fl. studieförbund.
Din kostnad för seminariet (100:-) gäller förtäring under dagen (välkomstsmörgås med kaffe, enkel ”omställningslunch” samt eftermiddagskaffe med kaka. Allt övrigt bestrids av Omställning Sigtuna, Sigtuna Folkhögskola samt ABF.

Bästa hälsningar!

GUSTAF DELIN                    BJÖRN LINDBERGSON
gustafdelin@tele2.se bjorn@lindbergson.se

Vi är tacksamma om Du/ni vill sprida denna information till Ditt/era nätverk!)

Utskriftsvänlig version