Information om Omställning Sigtunas hemsida

OMSTÄLLNING SIGTUNA
www.omstallningsigtuna.se

Välkommen att ta del av hemsidan www.omstallningsigtuna.se Vi har arbetat intensivt med att få den väl strukturerad och handlingsinriktad.

Omställning Sigtunas verksamhet har pågått sedan årsskiftet 2008/2009. Omställning Sigtuna är en ideell förening för att bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete mot ett uthålligt Sigtuna. Vi gissar att du hört tala om oss i något sammanhang.

Vi vill se Omställning Sigtunas verksamhet som ett folkbildningsprogram för att väcka insikt och medvetande. Omställning Sigtuna fungerar med arbetsgrupper som har (oftast) mätbara mål och tydligt ansvar. Arbetsformer är seminarier, utställningar, samtalsmöten och studiecirkelliknande verksamhet. Allt med denna sammanhållande hemsida.

Nu är vi tillräckligt nöjda med hemsidan www.omstallningsigtuna.se för att informera om hur den kan vara användbar för dem som tror att det är viktigt att medverka i omställning av samhället, i första hand Sigtuna kommun.

1. Inriktning/vision/uppmaning för omställningen

  • Omställning för överlevnad i en värld med minskande resurser
  • Uthållighet och livskvalitet inom ekologiska gränser .

För några år sedan var ”omställning” ett främmande begrepp (som t.o.m. skrämde en del). I dag är det allmänt accepterat. Insikten om situationens allvar tilltar. Vi tror att ordet ”överlevnad” kommer att genomgå samma förlopp. Så allvarlig är situationen för det som kallas industrisamhället.

Vi tar finanskris. klimatförändringar och ökande resursbrist på allvar och slår in på vägen mot större lokal självständighet med energi, mat, vatten och jordbrukstillgångar.

2. Hemsidan erbjuder i text och bild

  • kunskap för att bilda sig en realistisk och aktuell verklighetsuppfattning
  • erfarenheter om hur en omställning skulle kunna genomföras – både som enskild kommuninnevånare och i samverkan med kommunorganisationen I Sigtuna.

Exempel är bakgrundsmaterial, samhällsinriktning/vision, framtids-/målbild, strategier, medel (arbetssätt i form av arbetsgrupper, goda exempel, allianser) samt konkreta möjliga åtgärder och aktiviteter.

3. Exempel på användning av hemsidan.
Vill du

  • få en orientering om varför omställning är så viktigt – rent av oundviklig: meny OMSTÄLLNING
  • skaffa dig en uppfattning om Omställning Sigtunas verksamhet: meny OM OSS–Vanliga frågor
  • veta hur du själv som individ kan ställa om: meny PLANETSKÖTARE–Utbildning för Medborgare.
  • ta del av hur en medborgardriven grupp arbetar för reducera bilåkandet/minska klimatpåverkan?: meny PROJEKT–Kollektivtrafik
  • snabbt kunna orientera dig om något viktigt: meny PROJEKT—Månatliga utskick till beslutsfattarna

Vi kan säkert bli mycket bättre. Har du önskemål och synpunkter? Maila! Vi är väldigt tacksamma för förslag till förbättringar!

Vänligen

OMSTÄLLNING SIGTUNA
Hemsidegruppen
Archie Duncanson, duncansonian@yahoo.com
Anna-Lena Pikas, annalena.pikas@bahnhof.se
Björn Lindbergson, bjorn@lindbergson.se

Kommentera