Studieresurser del 1: Ekonomi

Denna sida ersätts av Goda exempel: hållbar ekonomi.

Se också Planetens gränser, Tillväxt och planetens gränser (om ekonomisk politik), Social rättvisa (om välfärd), Goda exempel: Ekonomi och Artiklar: ekonomi. Se även  Att mäta välfärdEkologiskt fotavtryck och Goda exempel: samhälle som helhet.

Innehåll:

Aktuella trender, analys, övrigt:

 

Hållbar-, grön-, fossilfriekonomi:

Se också Planetens gränser.

Nolltillväxt ekonomi:

Lokalekonomi, gemensamt ägande mm:

Se också Lokaldemokrati.

Arbetstidsminskning:

Pris på ekosystemtjänster (TEEB):

Cirkulär ekonomi:

Företagsekonomi:

Finans, pengar:

 

Demokratifrågor: makt, klyftor mm

Se också  Social rättvisa.

 

Tillväxt, oljeberoende och ohållbarhet:

Se också Planetens gränser, Tillväxt och planetens gränser.

Ekonomiskhistoria:

  • Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy, Anatole Kaletsky, 2010. Historisk perspektiv på kapitalism, med uppdelning i faser 1.0, 2.0, 3.0 och nu, 4.o. Kritisk till en ren oreglerad marknadsekonomi men samtidigt kanske utan en övertygande, sammanhängande bild av hur4.0 bör fungera. Recension i Financial Times.
  • Myten om maskinen, Alf Hornborg, 2012. Hur industrialism bygger på billiga råvaror från ”tredjevärlden”, dvs på en ojämn/orättvis/ohållbar värld. Recension.